- Одобрени по програма иновации и конкурентноспособност

Център за масажи и физиопрофилактика Фина Стайл бяхме одобрени по Европейската програма Иновации и конкурентноспособност.

В следствие на това успяваме да се справим по-добре и да преминем по-леко през създалата се кризата във връзка с пандемията.плакат